Grenaaens opland

Grenåens opland – hvordan håndterer vi vandet?

Afslutning af projekt ’Grenåens opland’ 

Coast to Coast Climate Challenge afsluttede ved udgangen af 2022. Resultatet af arbejdet i det ene af de to projekter - Grenåens opland er samlet i en slutrapport, som kan læses hér.

Afslutningsrapport for Grenåens opland (dec 2022)

Appendix til afslutningsrapporten (dec 2022)

Formålet med projektet har været at belyse områdets klimaudfordringer og vandbalance. Der er opstillet en vandbalancemodel til formålet, som også fremskriver forskellige klimascenarier. Dette til brug for afsøgning af områdets robusthed og udpegning af særlige opmærksomheder på enten faglige vandproblematikker eller særlige udsatte områder.

Arbejdet er samlet i afslutningsrapporten og indsendt til EU marts 2023. De væsentligste opmærksomhedspunkter fra rapporten er:

  • Grenaa by er den mest udsatte bebyggelse i oplandet. Og Grenaa by kortlægges og beregnes i vandbalancen til at kunne og skulle beskytte sig selv, da indsatser i oplandet ikke fuldt ud kan beskytte byen.
  • Terrænnært grundvand er fagligt kortlagt som en problemstilling i flere landsbyer langs Kolindsund, hvor pumpelaget i dag sikrer bortledning af terrænnært vand.

  

Tidslinje for projektet

Klik for stor version
Tidslinje af projekt og link til større billede