Deltag i workshop om vand på Djursland

Repræsenterer du en forening eller en gruppe af borgere eller virksomheder, kan du få mere indflydelse på projekt Grenåens Opland og fremtidig klimasikring i det centrale Djursland og i Grenaa.

Vi vil nemlig gerne have, at så mange forskellige interesser i området bliver repræsenteret, når vi holder workshops og informationsmøder.

Næste workshop bliver holdt 4. november 2020.

Læs mere om projektet, der er ledet af Syddjurs og Norddjurs Kommuner, her.

Vi er særligt interesseret i at få dig med, hvis du repræsenterer en af følgende typer foreninger (inden for Grenåens geografiske opland - indenfor den røde linje på kortet), fordi de endnu ikke er repræsenteret i projektet:         Kort over oplandet

 • Grundejer- og haveforeninger
 • Handelsstandsforeninger
 • Håndværker- og borgerforeninger
 • Distriktsråd
 • Erhvervsforeninger
 • Turistforeninger
 • Forsyningsselskaber

Se nederst på denne side, hvem der allerede er repræsenteret i projektets følgegruppe.

Send en mail, hvis du har lyst til at deltage i workshoppen. 

Emner på workshoppen

Klimaforskere forudser, at hele det område, der afvander til Grenåen, vil få problemer med at komme af med vandet i nær fremtid. Både havet og grundvandsspejlet stiger, og der kommer mere regn. Det kalder på handling.

Hvilke fordele og ulemper vil der være, hvis der f.eks. kommer flere opdæmmede søer på Djursland? Måske lige omkring jer? Hvilke værdier er på spil? Det er spørgsmål som disse, du får mulighed for at drøfte på workshoppen. Vi håber også på at nå frem til nogle indledende idéer til, hvilke værdier der skal prioriteres i en fremtidig klimasikring.

Det kan være, at værdierne er forskellige fra sted til sted, og måske kommer der konkrete idéer på bordet til, hvad der skal friholdes for vand, og hvor vandet måske kan åbne nye muligheder for trivsel og vækst.

Vi tager udgangspunkt i følgende værdisæt:

 • Natur og biodiversitet
 • Beredskab og fællesskab
 • Produktion af fødevarer og jordfordeling
 • Rekreative muligheder
 • Bosætning og lokal udvikling
 • Turisterhverv
 • CO2 lagring
 • Infrastruktur og samlingssteder

Mødet er en fortsættelse af workshoppen, der blev holdt 18. juni 2020, men man kan godt deltage, selvom man ikke var med sidst. Du kan tilmelde dig på mail her

Følgegruppen repræsenterer natur- og landbrugsinteresser

Grenåens Opland har en følgegruppe, som automatisk deltager i informationsmøder og workshops, ligesom gruppen løbende informeres om projektet. Din forening kan også blive repræsenteret i følgegruppen.

Følgende er allerede repræsenteret i følgegruppen pr. 1. maj 2020:

 • Vandsselskaberne AquaDjurs og Syddjurs Spildevand
 • Danmarks Sportsfiskerforening
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Djurslands Landboforening
 • Dansk Naturfredningsforening Norddjurs
 • Grønt Råd
 • Friluftsrådet
 • Kolindsunds Venner
 • LAG/ FLAG Djursland
 • Museum Østjylland
 • Nimtofte Å-laug
 • Kragsø Pumpelag
 • Korup Ålaug
 • Pumpelaget Kolindsund
 • Ryom Ålaug

Tilmelding

Send meget gerne en mail, hvis din forening er interesseret i at sende 1-2 deltagere til mødet den 18. juni.

Gerne senest ti dage før. Så vil I modtage dagsorden og mødeindkaldelse.