Bliv hørt

Send billeder og kom med idéer til en fremtid med mere vand.

Via DETTE LINK kan du uploade billeder og skrive kommentarer. 

Billeder af ekstreme hændelser

Har du billeder af ekstreme oversvømmelser i Grenaa eller omkring de vandløb, som løber ud i Grenåen? Dvs hele Kolindsund og opland? Så vil vi rigtig gerne se dem. De kan bruges af vores eksterne eksperter, der er ved at udvikle en computermodel, der kan forudsige oversvømmelser mv i forbindelse med højere vandstand, mere grundvand og mere nedbør.

Upload billeder med det samme link.

Dine holdninger og idéer er velkomne

Hvilke muligheder og udfordringer, får vi med mere vand i oplandet? Vi vil gerne høre om dine meninger og idéer via linket. Det kan for eksempel være i forhold til ny jordfordeling, fødevareproduktion, natur og rekreative muligheder, men også hvordan borgerne kan organisere sig i beredskaber, når vandet presser sig på.

Vand har alle dage været adgangskort til vækst og liv, så hvordan kan det fortsat være det, selvom der kommer for meget vand der, hvor vi i dag har udnyttet jorden til boliger, landbrug og erhverv?

Vi vil gerne høre om dine idéer til 

  • hvor og hvordan vi parkerer eller blokerer for vandet
  • borger-beredskab ved oversvømmelser
  • jordfordeling
  • omlægning af fødevareproduktion
  • natur og biodiversitet
  • rekreative muligheder
  • nye fællesskaber
  • bosætning og lokal udvikling
  • udvikling af turisterhvervet
  • infrastruktur og samlingssteder.

Dine idéer er med til at påvirke den politiske proces efter projektets afslutning. Indsend dine idéer via linket.

Du kan også følge projektet via Facebook-siden.