Hvem vil lægge jord til klimatilpasning på Djursland

Syddjurs og Norddjurs Kommune spørger lodsejere i stor spørgeskemaundersøgelse om deres holdninger til jordbytter og salg af jord.

Glenstrup Sø

Der løber meget vand i Grenåen på Djursland. Det kommer fra et stort opland med 10 mindre vandløb, diverse pumpelaug og grøfter. Indimellem er det for meget. Klimaforandringerne er i gang og stopper ikke foreløbig. Og med flere skybrud i vente, højere grundvandsspejl og stigende vandstand i havet, så vil der også komme flere oversvømmelser.

Nogle steder er der store værdier på spil, når åen går over sine bredder. Derfor arbejder et lokalt EU-projekt ved navn ’Coast to Coast Climate Challenge – Grenåens Opland’ på at finde gode langtidsholdbare løsninger til gavn for flest og til gene for færrest.

Ønsker frivillige løsninger

Syddjurs og Norddjurs Kommune leder projektet, og de spørger nu i samarbejde med forskningsenheden SEGES alle lodsejere med mere end 5 hektar jord om, hvad de tænker om en fremtid med mere vand. Et spørgeskema fra Syddjurs Kommune lander derfor lige om lidt i lodsejernes e-boks – uanset hvilken kommune de bor i. Målet er at opdage områder, hvor man ad frivillighedens vej kan finde løsninger.

”Vi vil undersøge, hvordan lodsejerne selv ser på muligheder og på udviklingen af deres lokalområde,” fortæller klimakoordinator og leder af projektet Sidsel Kontni Prahm og kommer med et par eksempler:

”Det kan være, nogle gerne vil bytte jord, så de får samlet deres produktion. Eller nogle, der gerne vil ændre anvendelsen af deres jord med det formål at etablere skov eller våde enge, hvor vandet kan holdes tilbage, når der er meget pres på Grenåen.”

I nogle tilfælde, hvor der for eksempel er tørvejord, vil det ovenikøbet være muligt at mindske frigivelsen af klimagasser fra jorden, hvis den tages ud af konventionel drift og oversvømmes.

Resultatet indgår i beslutningsgrundlaget til politikerne

Mens landbrugsjorden i selve Kolindsund har en meget høj ydelse og derfor også høj værdi, så kan der andre steder i oplandet være landbrugsjord, der har et mindre afkast, og som måske i løbet af nogle år bliver sværere at dyrke – netop på grund af klimaforandringer og erosion.

Resultatet af undersøgelsen vil blive brugt på en kommende workshop for folk med interesse i området. Der bliver bl.a. inviteret grundejere, landmænd, foreninger og handelsliv, som er med til at påvirke det beslutningsgrundlag, som projektet Grenåens Opland skal levere til politikerne i 2022.

Torsdag den 18. juni blev der holdt en lignende workshop, hvor rekreative og forretningsmæssige muligheder i en fremtid med mere vand blev drøftet.

Billedtekst til topbillede:
Projekt ’Grenåens Opland’ henter inspiration fra andre frivillige jordfordelinger - bl.a. ved Glenstrup Sø syd for Hobro, hvor målet var at binde CO2 i jorden og samtidig tilbyde nye rekreative muligheder. Billedet er Destination Himmerland/Mariagerfjord Kommune.

  Kort over Grenaaens opland.
Grenaaens Opland dækker hele området indenfor den røde linje. De farvede felter viser de forskellige vandløbsoplande. Det hvide område er Kolindsund. Alle, der ejer mere end 5 hektar jord indenfor området, får nu et spørgeskema tilsendt fra Syddjurs Kommune.