Hvad nu når vandmasserne kommer?

EU-projektet ’Grenåens opland’ søger billeder af oversvømmelser og gode idéer til, hvad vi kan gøre, når der kommer mere vand i fremtiden.

Mere regn, stigende grundvand og op mod en halv meter højere vandstand i Kattegat. Det er fremtiden for Djursland. Men hvad skal vi gøre med alt det vand i Grenåen og de tilstødende vandløb og arealer? Det gælder både til dagligt og i særdeleshed, når skybrud og stormflod sætter ekstra pres på systemet. Hvilke værdier er på spil, og hvilke nye muligheder opstår? 

Indsend billeder af oversvømmelser

Det er noget af det, som EU-projektet ’Coast to Coast Climate Challenge – Grenåens opland’ forsøger at finde svar på, så politikerne i sidste ende kan træffe de bedste beslutninger om klimatilpasning. Og nu beder Syddjurs og Norddjurs kommuner om borgernes hjælp. Blandt andet i form af billeddokumentation.

”Vi har kompetente eksterne konsulenter til at lave en dynamisk computermodel, der kan forudsige hvor der kommer til at stå vand i forskellige situationer. Det er fint, men borgerne er dem, der allerbedst ved, hvor vandet trykker på gummistøvlerne, når det styrtregner i Ryomgård, eller når åen løber over i Grenaa. Derfor vil vi rigtig gerne have billeder af de hændelser, som har været gennem årene. Måske er der områder, vi ikke er opmærksomme på i vores model,” fortæller afdelingslederen i Miljø & Klima i Syddjurs Kommune, Morten Hundahl.

Oversvømmelse i Grenaa

Har du billeder som dette af oversvømmelser i Grenåens store opland, så send dem via dette link med information om tid, sted og hændelsens karakter. Foto: AquaDjurs. 

Holdninger og idéer efterlyses også

Desuden efterlyser han holdninger til de udfordringer og muligheder, som mere vand giver. Det kan for eksempel være i forhold til ny jordfordeling, fødevareproduktion, natur og rekreative muligheder, men også hvordan borgerne kan organisere sig i beredskaber, når vandet presser sig på. 

”Værdier handler ikke kun om penge, men også om trivsel og miljø. Vand har alle dage været adgangskort til vækst og liv, så hvordan kan det fortsat være det, selvom der kommer for meget vand der, hvor vi i dag har udnyttet jorden til boliger, landbrug og erhverv?” spørger Morten Hundahl.

Billeder og idéer kan også afleveres via projektets hjemmesid

Workshop sætter værdier og idéer i spil

En række foreninger, pumpelag og Djurslands spildevandsselskaber er repræsenteret i projektets følgegruppe. De mødes til en workshop i juni for at sætte områdets mange værdier i spil. Men der er plads til flere.

Morten Hundahl opfordrer derfor distriktsråd, grundejerforeninger, haveforeninger, handelsstandsforeninger og lignende fra området til at søge om at komme med i følgegruppen.

”Vi vil gerne have så mange repræsenteret som muligt. Vi skal blandt andet snakke om biodiversitet, landbrug, erhvervsudvikling, CO2, infrastruktur og rekreative muligheder, som kan påvirkes af øgede vandmængder. Både positivt og negativt. Og det er nu, man har indflydelse på det beslutningsgrundlag, som politikerne skal handle ud fra,” siger han.

FAKTA:

  • Syddjurs og Norddjurs kommuner er fælles om EU-projektet ’Grenåens opland’, der dækker Grenåen og alle de vandløb, der løber ud i åen. (466 km2)

  • Projektet løber fra 2017-2022 og har et budget på 8,5 mio. EU betaler 60%.

  • Målet er at gøre det lettere at beslutte, hvor og hvordan vandet i fremtiden skal parkeres, så det gavner flest muligt. Det kaldes også klimatilpasning.

  • Det er en del af et fælles projekt i Region Midt, der hedder Coast to Coast Climate Challenge, som har til formål at udvikle og udveksle ny viden, metoder og erfaringer.

Grenåens opland er afgrænset af alle de vandløbssystemer, der afvander til Grenåen. Klik på billedet for stort kort som pdf.
Grenåens opland er afgrænset af alle de vandløbssystemer, der afvander til Grenåen. Klik på billedet for stort kort som pdf.