Politisk klimatur 11. juni 2018

Her ses nogle af deltagerne fra klimaturen

Syddjurs og Norddjurs ser på deres fælles projektområde

Mandag eftermiddag var Miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune og udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune på fælles klimatur i kommunernes fælles projektområde Grenåens opland.

Her så udvalgene på, hvordan vandets veje på tværs af kommunegrænser tydeliggør behovet for stærke samarbejder mellem kommunerne, sådan at vandmængden i dag og de øgede vandmasser i fremtiden kan håndteres på fornuftige og gennemtænkte måder i stærke fællesskaber. Projektet ser samtidig på, hvordan Grenåens vand har sit udløb i Kattegat i dag og i fremtiden, hvor stormfloder fra Kattegat kan påvirke vandløbet og oplandet. Projektet forløber i stærke samarbejder med interessentgrupper og foreninger.