Styregruppemøder

Røde gummistøvler

Referater fra styregruppemøder ses her

Referater fra styregruppemøder ses her:

Referater fra styregruppemøder indeholder retninger for arbejdet, men der kommer til at forekomme retningsskifter undervejs som en naturlig del af at ledes projektet i mål rettidigt ift. kravene fra EU

Referaterne skal derfor udelukkende ses i kontekst til den givne status.

Styregruppemøde 1. juni 2017

Styregruppemøde 21. februar 2018

Styregruppemøde 4. juni 2019

Styregruppemøde 28. januar 2020