Styregruppemøder

Røde gummistøvler

Referater fra styregruppemøder ses her

Referater fra styregruppemøder ses her:

Referater fra styregruppemøder indeholder retninger for arbejdet, men der kommer til at forekomme retningsskifter undervejs som en naturlig del af at ledes projektet i mål rettidigt ift. kravene fra EU

Referaterne skal derfor udelukkende ses i kontekst til den givne status.

Styregruppemøde den 1. juni 2017

Styregruppemøde den 21. februar 2018

Styregruppemøde den 4. juni 2019

Styregruppemøde den 28. januar 2020

Følgegruppemøde den 23. september 2022