Beskrivelse af projekt ’Grenåens opland’

Et kort over klimatilpasninger

- Et bedre beslutningsgrundlag for fremtidige klimatilpasninger


Her er den engelske projektbeskrivelse, som er godkendt i EU. Den er lidt langhåret, så vi har lavet en kort beskrivelse her (Du kan også hente en printventlig version her).

Download pdf med tidslinje, der viser projektets workshops mv.

HVAD? 

’Grenåens opland’ er en del af det regionale EU-projekt Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC). Projektet dækker oplandet til Grenåen og alle de vandløb, der løber ud i åen. Det er et areal på 466 km2. Projektet løber fra 2017 til 2022. Hent kortet som pdf.

HVEM?

Syddjurs og Norddjurs kommuner leder projektet i fællesskab. Styregruppen består af to politikere og en chef fra hver af de to kommuner. Følgegruppen består af folk med forskellig viden og interesser i Grenåens opland. De repræsenterer et stort bagland, som de hver især har mulighed for at involvere i processen.

HVORFOR?

Vi får mere vand i fremtiden, og det kræver plads. Det kan give problemer med at dyrke jorden, og huse især i Grenaa, Kolind og Ryomgård vil oftere blive oversvømmet – medmindre nogen gør noget.

Projektet skal gøre det lettere at beslutte, hvor og hvordan vi parkerer eller blokerer for vandet i fremtiden. Det er svært at tilgodese alle. Men målet er at klæde politikerne på til at finde den mest optimale strategi for samfund og borgere: Det, der bedst kan betale sig for flest, både nu og om 100 år.

HVORDAN?

Projektet består af to dele:


1) Et faktuelt beslutningsgrundlag – en ny hydrologisk model
GEUS udvikler en hydrologisk model for Grenåens opland, der bliver klar til brug i 2021. Modellen skal vise, hvad der sker med vandet ved forskellige scenarier.
Modellen behandler data om vandløb og dræn og kobler dem med prognoser og tiltag. Prognoser kan handle om

  • vandstanden i Kattegat – både ved normale og ekstreme forhold
  • grundvandets niveau og indhold af salt
  • sætninger
  • nedbør og overfladevand
  • spildevand fra overløb
  • vandets forløb mv.


Tiltag er klimatilpasning, der kan påvirke vandets forløb. Det kan for eksempel være at

  • forsinke og parkere vand i oplandet med diger og dæmninger